رفع موهای زائد با لیزر

تاکنون ثابت شده برای درمان نواحی وسیع پوشیده از مو هیچ روشی بهتر از لیزر نیست و روشهای دیگر به اندازه لیزر موهای زائد نمی توان موثر و اثر ماندگاری داشته باشد. تراشیدن موهای تناسلی زنان ، روش معمولی و استاندارد از بین بردن موهای زائد است، اما این روش دارای معایبی است: این کار […]

مشاوره رایگان شبانه روزی