رفع موهای زائد با لیزر

تاکنون ثابت شده برای درمان نواحی وسیع پوشیده از مو هیچ روشی بهتر از لیزر نیست و روشهای دیگر به اندازه لیزر موهای زائد نمی توان موثر و اثر ماندگاری داشته باشد.

تراشیدن موهای تناسلی زنان ، روش معمولی و استاندارد از بین بردن موهای زائد است، اما این روش دارای معایبی است:

این کار وقت‌گیر است.
شما باید به طور منظم این کار را تکرار کنید.
لازم است شکل تیغه با نواحی مختلف بدن سازگار باشد تا بتوان به طور ایمن نواحی حساس و برخی نواحی که دسترسی به