سفید کردن پوست

اشخاص سبزه را وقتی با افراد سفید پوست مورد ارزیابی قرار میدهیم پوست آنها کلانین زیادتری دارد . برخی از این اشخاص شاید دوست داشته باشند قسمتهایی از پوستشان را سفید کنند و از سبزگی خسته شده باشند  و رنگ پوستشان را عوض کنند.روشهای گوناگونی برای سفید شدن پوست این افراد وجود دارد که بسیار […]

مشاوره رایگان شبانه روزی