مراقبت های بعد از کاشت مو

کاشت مو چیست ؟ یک عمل جراحی می باشد . این جراحی  یک عمل کوچک و سرپائی محسوب می شود اما حتما باید اصول اولیه جراحی و اتاق عمل رعایت شود . پیوند مو می بایست در اتاق عمل استریل بیمارستان یا مطب انجام شود و پزشک می بایست یا جراح باشد و یا با […]