لایه برداری پوست صورت

 

یكی از روش‌هایی كه متخصصان پوست و مو از آن برای درمان مشكلات زیبایی پوست بیماران شامل جای جوش‌ها، لك‌ها و همچنین جوان‌سازی پوست و بهبود چین و چروك های سطحی استفاده می‌كنند، لایه‌برداری یا پیلینگ است.

روش های لایه ‌برداری پوست

به طور خلاصه به سه گروه مختلف تقسیم می شود: 1) شیمیایی، 2) مكانیكی  3) لایه‌برداری با لیزر.

چه فرقی با هم دارند؟

در لایه برداری پوست صورت به روش شیمیایی یا پیلینگ شیمیایی، پزشك متخصص بسته به تشخیص خود و بر