رفع گودی زیر چشم

به گودی یا سیاهی زیر چشم خود توجه کنید؟

ازمتخصصان پوست و جراحان پلاستیک در موردسیاهی و گودی زیر چشم همیشه سوال می شود. رفع معایب زیر چشم ممکن است.فقط باید فهمید که علت سیاهی زیر چشم چیست .

علل گودی زیر چشم

آلرژی فصلی، سرماخوردگی، عفونت سینوس: اینها برخی از چیزهایی است که می تواند آب را به زیر چشم انتقال دهند.

گولدبارت می گوید:ما نازک ترین پوست را در اطراف چشمان داریم،بنابراین این منطقه بیشتر تحت تاثیر درونی و خارجی جریانات مایعات