کاشت ابرو

کاشت و پیوند ابرو امروزه یکی ازدغدغه های بسیاری از خانمها وحتی عده ای از آقایان است وبه دلیل سوالات بسیار زیادی که در این زمینه وجود دارد بهتر است به توضیحاتی در این زمینه توجه نمایید.

کاشت ابرو دقیقآ شبیه به کاشت مو میباشد یعنی برای این عمل از بافتهای پشت سر برداشته میشود.به لحاظ اینکه بافتهای برداشته شده باید به صورت گرفت های یکی (فولیکولهای تک مویی) کاشته شود بهتر است که پیوند ابرو به صورت جراحی انجام شود (در صورتی که این عمل