کاشت موی طبیعی

درحال حاضرتنها راه درمان وترمیم موهای ازدست رفته استفاده از کاشت موی طبیعی است که این پیوند در نواحی مختلف ازجمله(سر – ابرو – ریش – سبیل – مژه – نواحی اسکار) قابل انجام است . این عمل زیبایی اولین بار درسال 1939توسط پزشک ژاپنی آقای دکتر Dr.Okuda مطرح وسپس درسال 1959توسط پزشک آلمانی  Dr.Orentreich […]

مشاوره رایگان شبانه روزی