محدودیت های کاشت مو

كاشت مو چیست؟ یعنی انتقال مو از پشت سر به جلوى سر و جاهاى خالى سر و صورت. موهای پشت سر انسان نسبت به هورمون های مردانگی كه علت ریزش موی سر هستند مقاوم هستند و به هرقسمتی برود این مقاومت را با خود می برند. پس ما این موها را به مناطقی كه كم […]

مشاوره رایگان شبانه روزی