محدودیت های کاشت مو

كاشت مو چیست؟

یعنی انتقال مو از پشت سر به جلوى سر و جاهاى خالى سر و صورت. موهای پشت سر انسان نسبت به هورمون های مردانگی كه علت ریزش موی سر هستند مقاوم هستند و به هرقسمتی برود این مقاومت را با خود می برند. پس ما این موها را به مناطقی كه كم مو است انتقال میدهیم و این موها دائمی هستند، ریزش ندارند،قابل شستشو، اصلاح و آرایش هستند. چه زمانی بهتر است كه عمل كاشت مو ی طبیعی را انجام دهیم؟ کاشت مو سن خاصی ندارد.